Tağra - Eminönü'den:

tağra

Çalı baltası - Kırklareli'den:

çalı baltası

çalı baltası

çalı baltası